• E-SLUŽBY
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Jednota dôchodcov

Zlaté ruky Trenčín
V dňoch 12.-14. októbra 2017 sa uskutočnila celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov v Trenčíne pod názvom Zlaté...
Okresná športová olympiáda seniorov v Mokranciach 2017
Družstvo našej ZO JDS Kysak za zúčastnilo 23.6.2017 na 7. ročníku okresnej športovej olympiády seniorov v Mokranciach, kde...
Oslava Dňa matiek
Dňa 15.5.2017 usporiadala ZO Jednoty dôchodcov schôdzu, spojenú s oslavou Dňa matiek v kultúrnom dome v Kysaku.
Brigáda na upratovaní cintorínov
Dňa 27.3.2017 sa zúčastnili členovia Jednoty dôchodcov z Kysaku na brigáde pri upratovaní obidvoch cintorínoch.
Výročná schôdza 2017
Členovia ZO Kysak Jednoty dôchodcov na Slovensku sa zišli na svojej výročnej schôdzi dňa 27.2.2017.
Vínna koštovka v Malej Tŕni
Jednota dôchodcov z Kysaku si vyšla dňa 16.2.2017 na vínnu koštovku do Malej Tŕne.
Harmonikári v Drienove
Harmonikári ZO JDS Kysak boli 22.11.2016 spríjemniť pobyt seniorov v centre sociálnych služieb sv. Márie v Drienove.
Pocta padlým 11.11.2016
Členovia jednoty dôchodcov si uctia pamiatku padlých vo vojnách na starom cintoríne pri mohyle padlých v 1. svetovej vojne dňa...
Krajská prehliadka speváckych skupín – seniorov
Krajská organizácia Jednoty dôchodcov - Košice Vás pozýva na Krajskú prehliadku speváckych skupín – seniorov, ktorá sa...
Krajské športové hry seniorov
V dňoch 11.-13. augusta 2016 , seniori Košického i Žilinského kraja sa zúčastnili na Krajských športových hrách seniorov,...
Okresná športová olympiáda seniorov v Ploskom 2016
Družstvo našej ZO JDS za zúčastnilo 17.6.2016 na okresnej športovej olympiáde seniorov v Ploskom.
Plavba po Bodrogu
Tridsať čelnov základnej organizácie JDS Kysak sa 5.6.2015 vypravilo do Stredy nad Bodrogom, aby podnikli plavbu loďou po rieke...
Schôdza pri príležitosti Dňa matiek
Základná organizácia JDS Kysak sa zišla pri príležitosti Dňa matiek dňa 23.5.2016.
Posledná rozlúčka s predsedníčkou
Dňa 7.3.2016 sme sa rozlúčili s predsedníčkou Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Kysak pani Máriou Karoliovou.
Pocta padlým 11.11.2015
Členovia jednoty dôchodcov, ženská spevácka skupina Kysačanka a Združenie vojnových poškodencov a invalidov z Prešova si...
Výlet k Štefánikovmu prameňu
ZO JDS na výlete k Štefánikovmu prameňu
Turisti z ZO JDS vo Vysokých Tatrách
Členovia turistického krúžku prešli Vysoké Tatry od Štrbského plesa po Starý Smokovec
Pobyt v Novej Ľubobni
Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na relaxačnom pobyte v kúpeľoch v Novej Ľubovni
Opekačka ZO Kysak
Naša Základná organizácia JDS sa zišla na už tradičnej opekačke v areáli U Flinstouna.
Okresná športová olympiáda seniorov v Slanci
Okresná športová olympiáda seniorov v Slanci 12.6.2015.
Oslavy MDŽ
Výbor Jednoty dôchodcov Vás pozýva na slávnostnú členskú schôdzu z príležitosti osláv MDŽ, ktorá sa uskutoční 10.marca...
Zájazd do Chorvátska
Jednota dôchodcov organizuje autobusový zájazd do Chorvátska v dňoch 21.8.-30.8.2015.
Pocta padlým
Členovia jednoty dôchodcov a ženská spevácka skupina Kysačanka si úctili pamiatku padlých dňa 11.11.2014 o 11:11.
Mraznica 2014
Členovia ZO Jednoty dôchodcov Kysak boli na spoločnom pobyte v Mraznici od 16. do 19.9.2014
Brigáda na cintorínoch
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Kysak dňa 27.10.2014 upratovala naše cintoríny.
ZO Kysak u ministra
Členovia našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Kysaku sa zúčastnili dňa 23.8.2014 osláv Mesiaca úcty k starším...
Okresná športová olympiáda seniorov v Čani
Družstvo našej ZO JDS za zúčastnilo 23.5.2014 na okresnej športovej olympiáde seniorov V Čani.
Schôdza pri príležitosti osláv Dňa matiek
Základná organizácia Jednoty dôchodcov sa zišla na svojej pravidelnej členskej schôdzi pri príležitosti osláv Dňa matiek.
SENIORI POZOR
Seniori pozor, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!
Okresná športová olympiáda seniorov
Jednota dôchodcov na Slovensku a ZO Kysak Vás pozývajú na okresnú športová olympiáda seniorov 21.5.2013.
 
http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele