• E-SLUŽBY
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Výberové konania

Rekonštrukcia kúrenia v Dome smútku
VÝZVA č. 80 /2017 - Rekonštrukcia kúrenia v Dome smútku
Rozšírenie parkoviska pred kultúrnym domom.
Prieskum trhu 75/2017 Rozšírenie parkoviska pre kultúrnym domom.
Výmena strešnej krytiny na budove hasičskej zbrojnice.
Výzva 74/2017 - Výmena strešnej krytiny na budove hasičskej zbrojnice.
Vodovodná prípojka k hasičskej zbrojnici
Výzva 73/2017 - Vodovodná prípojka k hasičskej zbrojnici
Plynová prípojka a inštalácia k hasičskej zbrojnici
Výzva 72/2017 - Plynová prípojka a inštalácia k hasičskej zbrojnici
Ústredné kúrenie v hasičskej zbrojnici
Výzva č. 71/2017 - Ústredné kúrenie v hasičskej zbrojnici
Oplotenie zberného dvora
VÝZVA č. 67 / 2017 - Oplotenie zberného dvora
Jazdený traktor
VÝZVA č. 61/ 2017 - kúpa jazdeného traktora
VO - Výmena dverí a okien v kultúrnom dome a dome smútku.
Výzva č. 60/2017 - Výmena dverí a okien za plastové v kultúrnom dome a dome smútku.
Jazdený traktor
VÝZVA č. 59/ 2017 - kúpa jazdeného traktora
Výmena okenných plôch a dverí vo vestibule kultúrneho domu.
Výzva č. 53/2016 - Výmena okenných plôch a dverí vo vestibule kultúrneho domu.
Výmena strešnej krytiny na budove Domu služieb č.I, č.p.148
Výzva č. 52/2016 Výmena strešnej krytiny na budove Domu služieb č.I, č.p.148
Výmena okien a dverí na budove Domu služieb (drobnej prevádzkarne) č.p. 303
VÝZVA č. 51/2016 - Výmena okien a dverí na budove Domu služieb (drobnej prevádzkarne) č.p. 303
Oznámenie zámeru prenajať majetok formou osobitného zreteľa
Zámer prenajať priestor zdravotného strediska č.p. 327 na účely zriadenia denného stacionáru pre seniorov formou osobitného...
Oznámenie zámeru prenajať majetok formou priameho nájmu
Zámer prenajať svoj majetok formou priameho nájmu skladu v budove domu služieb č.p. 148
Oznámenie zámeru prenajať majetok formou priameho nájmu
Zámer prenajať svoj majetok formou priameho nájmu priestorov v budove domu služieb (drobnej prevádzane) č.p. 303.
Havarijný stav - výmena rozvodov kúrenia a radiátorov v budove prevádzkarne č. 303
VÝZVA č. 47 / 2015 - Havarijný stav - výmena rozvodov kúrenia a radiátorov v budove prevádzkarne č. 303
Rozšírenie kotolne Kultúrneho domu č.p. 146
Výzva č. 44/2015 - Rozšírenie kotolne Kultúrneho domu č.p. 146
Rozšírenie kotolne Domu služieb č.p. 303
VÝZVA č. 43 / 2015 - Rozšírenie kotolne Domu služieb č.p. 303
Prenájom montovaného umelého klziska
Prenájom montovaného umelého klziska
Výmena okien za plastové v spoločenskej sále a v priestoroch suterénu kultúrneho domu.
Výmena okien za plastové v spoločenskej sále a v priestoroch suterénu kultúrneho domu.
Rozšírenie kotolne kultúrneho domu a rekonštrukcia kotolne domu služieb.
Rozšírenie kotolne kultúrneho domu a rekonštrukcia kotolne domu služieb.
Kanál pre dažďovú vodu cez parkovisko a zeleň pred obecným úradom
Výzva - Kanál pre dažďovú vodu cez parkovisko a zeleň pred obecným úradom
Výspravky a doasfaltovanie rozšírených miestnych komunikácií
Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou nie bežne dostupná - Výspravky a doasfaltovanie rozšírených miestnych...
Dodávka a montáž posuvnej samonosnej brány
Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou nie bežne dostupná - Dodávka a montáž posuvnej samonosnej brány.
Výmena strešnej krytiny na Dome služieb č.p. 147
Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou nie bežne dostupná - Výmena strešnej krytiny na Dome služieb č.p....
Výberové konanie na miesto učiteľky Materskej školy Kysak
Materská škola Kysak týmto oznamujeme uchádzačom o zamestnanie, že dňa 18.8.2015 o 09:00 hod. sa uskutoční výberové konanie...
Tlač knihy
Obec Kysak, dňa 23.6.2015, vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou na tlač knihy "Kysačanka"
Obchodná verejná súťaž
Obchodná verejná súťaž na predaj nákladného vozidla V3S vyhlásená dňa 6.5.2015
Projekt na rekonštrukciu miestnych komunikácií a výstavbu chodníkov s odvodnením
Výber projektanta na rekonštrukciu miestnych komunikácií a výstavbu chodníkov s odvodnením.
1 2 3 [>]
 
http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele