• E-SLUŽBY
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Smernice obce

Dodatok č.4 k smernici číslo 1/2011 o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Kysak
platný od 17.2.2017
(48.49 kb)
Smernica č. 1/2015 - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
platný od 1.7.2015.
(73.27 kb)
Dodatok č.3 k smernici číslo 1/2011 o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Kysak
platný od 1.5.2015
(48.44 kb)
Dodatok č.2 k smernici číslo 1/2011 o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Kysak
platný od 1.4.2014
(46.61 kb)
Smernica č. 2/2013 - o slobodnom prístupe k informáciám, o sťažnostiach a petičnom práve.
platná od 21.3.2013
(126.96 kb)
Dodatok č. 1 - Smernica č. 1/2011 - o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Kysak
platná od 1.1.2013
(40.1 kb)
Smernica č. 4/2011 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kysak
platná od 1.1.2012
(145.07 kb)
Smernica č. 3/2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
platná od 1.1.2012
(135.7 kb)
Smernica č. 2/2011 - verejného obstarávateľa pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
platná od 1.1.2012
(52.95 kb)
Smernica č. 1/2011 - o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Kysak
platná od 8.4.2011
(51.68 kb)
Smernica č. 1/2010 - Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kysaku
platná od 1.1.2011
(45.5 kb)
 
http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele