• E-SLUŽBY
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Archív zmlúv:

Zmluva o dodávke plynu- SPP
Zverejnená 12.9.2017
(592.69 kb)
Dodatok č.1 k zmluve č. 407/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - FK Kysak, n.o.
Zverejnená 4.9.2017
(34.65 kb)
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
Zverejnená 14.8.2017
(200.41 kb)
ZMLUVA č. 37882 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Zverejnená 26.7.2017
(77.67 kb)
Servisná zmluva - RICOH
Zverejnená 17.7.2017
(809.79 kb)
Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská
Zverejnená 4.7.2017
(254.99 kb)
Zmluva o nájme č. 50/2017
Zverejnená 30.6.2017
(152.45 kb)
Zmluva o dielo č. R_ 84/2017 - IVES
Zverejnená 21.6.2017
(129.82 kb)
Zmluva o založení združenia obcí
Zverejnená 21.6.2017
(46.8 kb)
Dohoda 49/1/2017 o vzájomnom započítaní pohľadávok medzi zmluvný stranami
Zverejnená 14.6.2017
(36.3 kb)
Dohoda 1/1/2017 o vzájomnom započítaní pohľadávok medzi zmluvný stranami
Zverejnená 14.6.2017
(35.72 kb)
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb.
Zverejnená 29.5.2017
(52.89 kb)
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2017
Zverejnená 21.3.2017
(60.66 kb)
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác - PHSR a KP
Zverejnená 21.3.2017
(346.75 kb)
Zmluva o dielo 1/2017 - Výmena dverí a okien za plastové v kultúrnom dome a dome smútku.
Zverejnená 7.3.2017
(51.07 kb)
Zmluva o prevode nehnuteľností - podiely JPU Močiare 2
Zverejnená 21.2.2017
(73.11 kb)
Zmluva č. 417/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - Východoslovenská skautská oblasť
Zverejnená 28.1.2017
(43.02 kb)
Hromadná licenčná zmluva s autorským zväzom SOZA na ples 2017
Zverejnená 27.1.2017
(166.73 kb)
Zmluva č. 407/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - Futbalový klub, n.o.
Zverejnená 26.1.2017
(43.4 kb)
Zmluva č. 410/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - ECAV Obišovce
Zverejnená 20.1.2017
(43.93 kb)
Zmluva č. 414/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Obišovce
Zverejnená 20.1.2017
(44.69 kb)
Zmluva č. 409/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - KOB Kysak
Zverejnená 20.1.2017
(44.87 kb)
Zmluva Z2017418 stravné lístky
Zverejnená 11.1.2017
(111 kb)
Zmluva č. 368/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ pri ZŠ Kysak na rok 2017 - Veľká Lodiva
Zverejnená 3.1.2017
(32.28 kb)
Zmluva o pripojení - VSD - objekt Domu smútku
Zverejnená 8.12.2016
(1152.38 kb)
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/41/012/83 uzatvorenej podľa § 12 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Zverejnená 1.12.2016
(176.97 kb)
Zmluva č. 372/1/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ - Kostoľany n/H, na rok 2016
Zverejnená 30.11.2016
(31.84 kb)
Dodatok č. 1 k zmluve č. 438/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - FK n.o. kysak
Zverejnená 11.11.2016
(26.17 kb)
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - Pozemkové spoločenstvo Urbar Kysak
Zverejnená 11.11.2016
(714.55 kb)
Zmluva č. 30-000119995PO2016- VVS - dodávka vody, odpad - Požiarna zbrojnica
Zverejnená 26.10.2016
(3415.22 kb)
Zmluva č. 371/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ - Obišiovce, na rok 2017
Zverejnená 26.10.2016
(983.1 kb)
Zmluva č. 370/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ -Trebejov, na rok 2017
Zverejnená 25.10.2016
(32.14 kb)
Skupinové poistenie MŠ Kysak
Zverejnená 18.10.2016
(1350.92 kb)
Zmluva o prevode nehnuteľností - podiely JPU Močiare 2
Zverejnená 17.10.2016
(72.44 kb)
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.
Zverejnený 18.10.2016
(602.12 kb)
Zmluva o postúpení práva a povinnosti investora na stavbu
Zverejnená 18.10.2016
(848.66 kb)
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov
Zverejnená 22.9.2016
(28.49 kb)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice
Zverejnený 27.7.2016
(1875.85 kb)
Zmluva 248/2016 - CVČ mesto Košice
Zverejnená 20.7.2016
(2620.95 kb)
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny - HOOK, s.r.o.
Zverejnená 30.6.2016
(54.43 kb)
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - NATUR PACK
Zverejnená 30.6.2016
(308.85 kb)
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 2/2016 - okná a dvere vestibul KD
Zverejnená 24.6.2016
(23.52 kb)
Zmluva o nájme č. 49/2016 - sklad 148
Zverejnená 16.6.2016
(57.12 kb)
Zmluva o dielo 2/2016 - okná a dvere vestibul KD
Zverejnená 11.6.2016
(33.14 kb)
Zmluva o nájme č. 49/2016 - denný stacionár
Zverejnená 10.6.2016
(57.25 kb)
Zmluva o dielo 1/2016 - Okná a dvere Drobná prevádzkareň
Zverejnená 7.6.2016
(762.93 kb)
Zmluva o dielo č. 07/2016 do dňa 07.06.2016 o dodávke stavebného diela podľa § 536 OZ
Zverejnená 7.6.2016
(1073.07 kb)
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit za rok 2015
Zverejnená 25.5.2016
(246.33 kb)
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600408
Zverejnená 23.5.2016
(1052.51 kb)
ZMLUVA č.26412 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Zverejnená 4.4.2016
(6251.06 kb)
Zmluva v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z. z.
Zverejnená 4.4.2016
(887.64 kb)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí pre CVČ Kysak na rok 2016
Zverejnená 22.3.2016
(133.29 kb)
Zmluva 19/03/2016/MO por. č. 74/10/2015 o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby „Kysak - rozšírenie kanalizácie“ v pozemnej komunikácii
Zverejnená 18.3.2016
(125.91 kb)
Zmluva č. 830259262-1-2016 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - ŽSR
Zverejnená 22.2.2016
(1585.81 kb)
Hromadná licenčná zmluva s autorským zväzom SOZA na rok 2016
Zverejnená 22.2.2016
(2823.08 kb)
Zmluva č. 409/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - Stauti
Zverejnená 15.2.2016
(82.45 kb)
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku - VVS
Zverejnená 8.2.2016
(1095.2 kb)
Zmluva č. 438/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - FK Kysak n.o.
Zverejnená 8.2.2016
(68.74 kb)
Zmluva o prevode nehnuteľnosti
Zverejnená 22.2.2016
(372.51 kb)
Zmluva č. 443/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - XT team o.z.
Zverejnená 29.1.2016
(64.28 kb)
Zmluva č. 430/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - KOB Kysak o.z.
Zverejnená 22.1.2016
(71.73 kb)
Zmluva č. 380/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ Kysak_2016 - Veľká Lodina
Zverejnená 20.1.2016
(2445.31 kb)
Zmluva č. 408/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - DHZ Kysak
Zverejnená 20.1.2016
(70.58 kb)
Zmluva č. 361/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - ECAV Obišovce
Zverejnená 8.1.2016
(81.63 kb)
Zmluva č. 392/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Obišovce
Zverejnená 8.1.2016
(74.96 kb)
Zmluva č. 382/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ Kysak_2016 - Trebejov
Zverejnená 16.12.2015
(994.85 kb)
Zmluva o dielo č. 032015
Zverejnená 17.11.2015
(244.29 kb)
Zmluva o dielo č. 022015
Zverejnená 17.11.2015
(248.01 kb)
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.
Zverejnená 06.11.2015
(2057.59 kb)
Zmluva č. 382/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ Kysak_2016 - Obišovce
Zverejnená 29.10.2015
(5752.79 kb)
Zmluva č. 383/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ Kysak _2016- Družstevná pri Hornáde
Zverejnená 26.10.2015
(185.45 kb)
Zmluva o prenájme umelého klziska
Zverejnená 20.10.2015
(58.89 kb)
Zmluva o darovaní 7/D/2015
Zverejnená 20.10.2015
(47.07 kb)
Darovacia zmluva č. 6/D/2015
Zverejnená 16.10.2015
(98.31 kb)
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 07/2015
Zverejnený 03.09.2015
(37.47 kb)
Kniha uzavretých zmlúv na hrobové miesta v roku 2015
pravidelne aktualizovaná
(17.82 kb)
Zmluva o darovaní 5/D/2015
Zverejnená 27.8.2015
(159.16 kb)
Zmluva o darovaní 4/D/2015
Zverejnená 20.8.2015
(62.32 kb)
Darovacia zmluva č. 2015/0568/DR
Zverejnená 19.8.2015
(474.1 kb)
Zmluva o darovaní 3/D/2015
Zverejnená 17.8.2015
(53.13 kb)
Zmluva o darovaní 2/D/2015
Zverejnená 3.8.2015
(50.82 kb)
Zmluva o darovaní 1/D/2015
Zverejnená 30.7.2015
(47.94 kb)
Dodatok č. 5 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov
Zverejnená 29.7.2015
(75.61 kb)
Zmluva o dielo - Výmena krytiny na objekte starého MNV v Kysaku.
Zverejnená 24.7.2015
(272.77 kb)
Zmluva o nájme č. 46/2015 - S-team
Zverejnená 30.6.2015
(92.73 kb)
Komisionárska zmluva S-team
Zverejnená 30.6.2015
(80.69 kb)
Zmluva o združenej dodávke elektriny VSE
Zverejnená 23.6.2015
(1223.83 kb)
Zmluva o dodávke plynu SPP
Zverejnená 23.6.2015
(1952.9 kb)
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 10/2014
Zverejnená 23.6.2015
(1149.03 kb)
Zmluva č. 2015001081 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ Košice na rok 2015
Zverejnená 12.6.2015
(76.19 kb)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času , ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Kysak
Zverejnená 30.4.2015
(125.33 kb)
Darovacia zmluva obci - parcely ihrisko
Zverejnená 23.4.2015
(98.55 kb)
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 488 /2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - RimKat
Zverejnený 20.4.2015
(24.8 kb)
Kúpna zmluva č. Z20154541_Z - stravné lístky - EKS
Zverejnená 20.4.2015
(53.99 kb)
Zmluva č. Š-846/2014/1 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ - Košice
Zverejnená 13.4.2015
(138.4 kb)
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit za rok 2014
Zverejnená 25.3.2015
(85.05 kb)
Zmluva o dielo č. 1/2015 - karanténna stanica
Zverejnená 24.3.2015
(132.26 kb)
Zmluva č. Š-846/2014/2 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ - Poproč
Zverejnená 18.2.2015
(624.74 kb)
Zmluva č. Š-846/2014/1 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ - Poproč
Zverejnená 18.2.2015
(631.81 kb)
Zmluva č. 470/2014 o poskytnutí finančných prostriedkovna činnosť CVČ - Obišovce
Zverejnená 30.1.2015
(112.57 kb)
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 480 /2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - TJ SOKOL Kysak
Zverejnený 28.1.2015
(23.73 kb)
Licencia na užívanie autorského diela - Geosense SK
Zverejnená 28.1.2015
(217.92 kb)
Zmluva o poverení sprostredkovateľa Geosense SK
Zverejnená 28.1.2015
(1202.02 kb)
Dodatok č. 1 v ZoD o poskytovaní servisných služieb - Geosense SK
Zverejnená 28.1.2015
(700.33 kb)
Zmluva č. 468/2014 o poskytnutí finančných prostriedkovna činnosť CVČ - Veľká Lodina
Zverejnená 14.1.2015
(697.14 kb)
Hromadná licenčná zmluva s autorským zväzom SOZA na rok 2015
Zverejnená 12.1.2015
(792.39 kb)
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
Zverejnená 9.1.2015
(213.33 kb)
Zmluva č. 495/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - FK Kysak
Zverejnená 17.12.2014
(30.25 kb)
Zmluva č. 488/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - RimKat
Zverejnená 17.12.2014
(30.5 kb)
Zmluva č. 485/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Tenisový klub Kysak
Zverejnená 17.12.2014
(30.01 kb)
Zmluva č. 480/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - TJ Sokol Kysak
Zverejnená 17.12.2014
(30.28 kb)
Zmluva č. 477/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DHZ
Zverejnená 17.12.2014
(30.63 kb)
Zmluva č. 418 /2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ECAV
Zverejnená 17.12.2014
(30.17 kb)
Zmluva č. 469/2014 o poskytnutí finančných prostriedkovna činnosť CVČ -Trebejov
Zverejnená 10.12.2014
(113.78 kb)
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena
Zverejnená 3.12.2014
(23.15 kb)
Príkazna zmluva 22/2014/EL - dodávka plynu.
Zverejnená 10.11.2014
(119.42 kb)
Príkazna zmluva 30/2014/EL - dodávka elektrickej energie.
Zverejnená 10.11.2014
(118.38 kb)
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zverejnená 15.10.2014
(28.03 kb)
Kúpna zmluva - parcela 222/14 Močiare
Zverejnená 10.10.2014
(86.79 kb)
Zmluva na projekt zberného dvora a podanie žiadosti
Zverejnená 18.9.2014
(178.69 kb)
Zmluva o dielo č. 8/2014 - chodník ZŠ a oplotenie ZŠ a MŠ
Zverejnená 18.9.2014
(120.38 kb)
Zmluva o dielo na náter striech budov
Zverejnená 10.9.2014
(679.4 kb)
Zmluva na projekt multifunkčného ihriska a podanie žiadosti
Zverejnená 9.9.2014
(175.93 kb)
Spostredkovateľská zmluva na projekt multifunkčného ihriska
Zverejnená 9.9.2014
(139.08 kb)
Zmluva o dielo č. 10 - jednoduché pozekové úpravy
Zverejnená 4.9.2014
(461.68 kb)
Zmluva o darovaní 4/D/2013 - kulturna akcia
Zverejnená 28.8.2014
(25.82 kb)
Zmluva o nájme pozemku č. 44/2014
Zverejnená 31.7.2014
(48.54 kb)
Zmluva o nájme pozemku č. 43/2014
Zverejnená 31.7.2014
(75.12 kb)
Dodatok z Zmluve o dielo - Chodník okolo MŠ a predĺženie chodníka pred OcÚ s cestným priepustom
Zverejnená 28.7.2014
(61 kb)
Zmluva o výpožičke - PC vybavenie pre MŠ Kysak
Zverejnená 15.7.2014
(377.55 kb)
Zmluva o účasti na projekte Aktivizujúce metódy vo výchove
Zverejnená 15.7.2014
(2303.04 kb)
Zmluva o dielo - Chodník okolo MŠ a predĺženie chodníka pred OcÚ s cestným priepustom
Zverejnená 11.7.2014
(57.3 kb)
Zmluva o o inžinierskej činnosti a technickej pomoci
Zverejnená 26.5.2014
(33.5 kb)
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit za rok 2013
Zverejnená 13.5.2014
(56.59 kb)
Darovacia zmluva Minostersvo obrany-Obec Kysak-V3S
Zverejnená 28.4.2014
(899.58 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku CVČ Kysak - Čakanovce
Zverejnená 15.4.2014
(35.41 kb)
Zmluva o nájme č. 42/2014 - Sokol Gabriel
Zverejnená 7.4.2014
(48.91 kb)
Zmluva o dielo č. 11/2013 - rekonštrukcia chodníka pred obecným úradom
ZVEREJNENÁ 16.7.2013
(43.98 kb)
Darovacia zmluva č. 006/2014 - nadácia KOSIT pre MŠ Kysak
Zverejnená 20.3.2014
(456.67 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku CVČ Kysak - Obišovce
Zverejnená 20.3.2014
(35.95 kb)
Kniha uzavretých zmlúv na hrobové miesta v roku 2014
(16.86 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku CVČ Kysak - Veľká Lodina
Zverejnená 30.1.2014
(777.15 kb)
Kniha uzavretých zmlúv na hrobové miesta v roku 2013
(17.47 kb)
Zmluva o nájme č. 40/2013 - tenisové kurty
Zverejnená 31.12.2013
(47.25 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku CVČ Kysak - Ličartovce
Zverejnená 30.12.2013
(35.86 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku CVČ Kysak - Trebejov
Zverejnená 30.12.2013
(35.82 kb)
Zmluva o darovaní 1/D/2013 - vydanie knihy
Zverejnená 27.12.2013
(21.79 kb)
Zmluva o vykonávaní zimnej údržby a čistení obce 03/ZU/2013
Zverejnená 27.12.2013
(36.07 kb)
Kúpna zmluva Balogh Juraj - parkovisko pod domom smútku
Zverejnená 20.12.2013
(193.3 kb)
Kúpna zmluva obec - Chovan, Chovanová
Zverejnená 17.12.2013
(27.43 kb)
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit za rok 2012
ZVEREJNENÁ 28.6.2013
(47.79 kb)
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku neštátneho centra voľného času - DOMKA
ZVEREJNENÁ 18.4.2013
(37.16 kb)
Kúpno-predajná zmluva na vybavenie do posilňovne
ZVEREJNENÁ 17.4.2013
(22.49 kb)
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku (prevádzkovaní majetku obce)
Zverejnená 14.3.2013
(2566.45 kb)
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku neštátneho centra voľného času - Veľká Lodina
ZVEREJNENÁ 4.3.2013
(38.11 kb)
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku neštátneho centra voľného času - Obišovce
ZVEREJNENÁ 25.2.2013
(38.17 kb)
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku neštátneho centra voľného času - Trebejov
ZVEREJNENÁ 25.2.2013
(38.18 kb)
Zmluva o vykonávaní zimnej údržby a čistení obce02/ZU/2013
ZVEREJNENÁ 8.1.2013
(0 b)
Zmluva o vykonávaní zimnej údržby a čistení obce01/ZU/2013
ZVEREJNENÁ 8.1.2013
(0 b)
Hromadná licenčná zmluva s autorským zväzom SOZA na rok 2013
ZVEREJNENÁ 8.1.2013
(0 b)
Zmluva o dielo - Riešenie havarijného stavu - výmena okenných konštrukcií v ZŠ Kysak
ZVEREJNENÁ 4.10.2012
(128.07 kb)
Zmluva o reklame - ASKOZVAR -
Zverejnená 20.8.2012
(37.25 kb)
Zmluva o reklame - LOREX MEDICAL - ZVEREJNENÁ 20.8.2012
(37.29 kb)
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 35/2012 - ZVEREJNENÁ 13.8.2012
(975.35 kb)
Mandátna zmluva - zabezpečenie činnosti spojených s verejným obstarávaním zákazky „Riešenie havarijného stavu – výmena okenných konštrukcií v ZŠ Kysak“. - ZVEREJNENÁ 31.7.2012
(41.42 kb)
Zmluva o dielo na zber elektroodpadu - ZVEREJNENÁ 30.7.2012
(163.72 kb)
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 37/2012 - ZVEREJNENÁ 30.6.2012
(68.21 kb)
Kniha uzavretých zmlúv na hrobové miesta v roku 2012 - pravidelne aktualizovaná
(20.05 kb)
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva - ZVEREJNENÁ 7.6.2012
(48.6 kb)
Zmluva o dielo na realizáciu kamerového systému obce centra obce Kysak
Zverejnená 25.5.2012
(44.65 kb)
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 38/2012
ZVEREJNENÁ 7.5.2012
(60.33 kb)
Zmluva o nájme nebytových priestorov 32/2011 - ZVEREJNENÉ 11.4.2011
(56.15 kb)
Poistná zmluva číslo 080-2023 - ZVEREJNENÁ 19.3.2012
(165.74 kb)
Zmluva o vytvorení a používaní diela - monografia o obci Ružín - ZVEREJNENÁ 17.4.2012
(34.26 kb)
Zmluva o audítorskej činnosti - ZVEREJNENÁ 14.3.2012
(63.12 kb)
Hromadná licenčná zmluva s autorským zväzom SOZA na rok 2012 - ZVEREJNENÁ 16.1.2012
(176.83 kb)
Zmluva o vykonávaní zimnej údržby a čistení obce
Zverejnená 14.1.2012
(41.35 kb)
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 36/2012 - MONICALL s.r.o.
Zverejnená 31.1.2012
(60.22 kb)
Zmluva o nájme nebytových priestorov 34/2011 - LOREX MEDICAL s.r.o.
Zverejnená 29.6.2011
(58.92 kb)
ZMLUVA číslo 1/2010 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby pre Máriu Minčičovú - ZVEREJNENÁ 30.4.2011
(58.25 kb)
Zmluva o dielo na vypracovanie projektu na rekonštrukciu a nadstavbu materskej školy v Kysaku - ZVEREJNENÁ 30.5.2011
(33.95 kb)
ZMLUVA číslo 101/ZOS/2011/002 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby pre Pavla Janovského - ZVEREJNENÁ 28.2.2011
(49.83 kb)
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu obce Kysak - ZVEREJNENÁ 30.5.2011
(73.73 kb)
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 33/2011 ELEKTRO NEON Nejtek, s.r.o.
Zverejnená 30.5.2011
(58.83 kb)
Zmluva o audítorskej činnosti - rok 2010 - ZVEREJNENÁ 10.5.2011
(59.91 kb)
Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2010 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby pre Máriu Minčičovú
Zverejnený 30.4.2011
(37.31 kb)
Mandátna zmluva pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v obci Kysak
(157.28 kb)
Kniha uzavretých zmlúv na hrobové miesta v roku 2011 - pravidelne aktualizovaná
(22.06 kb)
Hromadná licenčná zmluva s autorským zväzom SOZA na rok 2011
Zverejnená 25.1.2011
(2375.52 kb)
DODATOK č. 2/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zverejnená 19.8.2013
(41.91 kb)
 
http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele